Конкурси за стипендирање на втор и трет циклус на студии
in , , ,

Конкурси за стипендирање на втор и трет циклус на студии

Подетални информации за конкурсот за стипендирање на студенти на втор и трет циклус на студии можете да пронајдете на линковите во продолжение. Конкурс за стипендирање на студенти на втор циклус…

Одржана обука за процена на штети, на членовите на општинските комисии од општините Битола, Могила и Новаци
in

Одржана обука за процена на штети, на членовите на општинските комисии од општините Битола, Могила и Новаци

Како општествено одговорна институција и согласно својата стратешка ориентација за намалување на ризиците од катастрофи и заштита на населението и материјалните добра, како и воспоставената соработка со општина Битола веднаш…