Конкурс за упис на трет циклус на студии на УКИМ 2024/2025
in ,

Конкурс за упис на трет циклус на студии на УКИМ 2024/2025

Објавен е конкурсот за упис на трет циклус на студии на УКИМ за учебната 2024/2025 година. За повеќе информации следете го линкот во продолжение: https://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=152&glavno=8 Конкурс (.docx)

Одбрана на докторска теза - кандидат Лабеат Мисини
in , ,

Одбрана на докторска теза - кандидат Лабеат Мисини

На ден 07.03.2024 година во 12.00 часот во просториите на УКИМ-ИЗИИС, ќе се одржи јавна и усна одбрана на докторската тема на кандидатот асистент м-р Лабеат Мисини од Приштина со…

Јавна одбрана на докторска дисертација - кандидат М-р Кефајет Едип
in , ,

Јавна одбрана на докторска дисертација - кандидат М-р Кефајет Едип

На ден 14.12.2023 г. (четврток), со почеток во 12:00 часот,  во училницата на ИЗИИС ќе се одржи јавна одбрана на докторска дисертација со наслов „Процена на сеизмички ризик како основа…