Конкурс за упис на трет циклус на студии на УКИМ 2024/2025

By in ,
Конкурс за упис на трет циклус на студии на УКИМ 2024/2025

Објавен е конкурсот за упис на трет циклус на студии на УКИМ за учебната 2024/2025 година. За повеќе информации следете го линкот во продолжение:

https://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=152&glavno=8

Конкурс (.docx)