ПОЧЕТНА

ГРАДИМЕ ИЗДРЖЛИВОСТ
ИЗИИС за Скопје
58 години континуирано градење сеизмички сигурно општество
58 години научно-истражувачка дејност
58 години образовна дејност
211 магистри и 58 доктори на науки
58 години применувачка дејност
58 години послеземјотресни мисии
58 години општествена одговорност

Неколку збора за Институтот

Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС) е научноистражувачка и високообразовна установа како единица во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Институтот врши високообразовна дејност од втор и трет циклус студии, научноистражувачка и применувачка дејност во научноистражувачкото подрачје земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, како и во сите научни полиња што се во врска со основната дејност на Институтот.

Институтот работи под назив: Република Северна Македонија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија – Скопје. Скратениот назив на Институтот е: Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, ИЗИИС– Скопје.

Студентски информации

Соопштенија

Работилница - проект PARforCE (2021-2023)
Работилница - проект PARforCE (2021-2023)
На 23 мај 2023г. на кампусот на Меѓународниот Балкански универзитет во Скопје се одржа работилница на која беше претставен проектот…
Повикано предавање на д-р Лаурентиу Данциу
Повикано предавање на д-р Лаурентиу Данциу
Соопштение! 📢 Придружете ни се на повиканото предавање на д-р Лаурентиу Данциу! 📅 Датум: 06 јуни 2023 година ⏰ Време:…
IN MEMORIAM Проф. д-р Зоран МИЛУТИНОВИЌ (1950-2023)
IN MEMORIAM Проф. д-р Зоран МИЛУТИНОВИЌ (1950-2023)
Редовен професор на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС) Доајен на…
Одбрана на докторска теза - кандидат м-р Елена Ангелова
Одбрана на докторска теза - кандидат м-р Елена Ангелова
На ден 15.03.2023 г., кандидатката м-р Елена Ангелова, дипл. инж. по геотехника, ја одбрани докторската теза со наслов “Динамичко однесување…
Работилница на тема „Сеизмичка изолација, истражувања и нејзина примена“ 
Работилница на тема „Сеизмичка изолација, истражувања и нејзина примена“ 
На 9ти и 10ти февруари во просториите на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија – ИЗИИС се одржа работилница…

Да не се заборави, Скопје, 1963...