ПОЧЕТНА

57 години континуирано градење сеизмички сигурно општество
57 години научно-истражувачка дејност
57 години образовна дејност
211 магистри и 58 доктори на науки
57 години применувачка дејност
57 години послеземјотресни мисии
57 години општествена одговорност

Неколку збора за Институтот

Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС) е научноистражувачка и високообразовна установа како единица во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Институтот врши високообразовна дејност од втор и трет циклус студии, научноистражувачка и применувачка дејност во научноистражувачкото подрачје земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, како и во сите научни полиња што се во врска со основната дејност на Институтот.

Институтот работи под назив: Република Северна Македонија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија – Скопје. Скратениот назив на Институтот е: Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, ИЗИИС– Скопје.

Студентски информации

Соопштенија

Erasmus+ конкурс за наставна мобилност
Erasmus+ конкурс за наставна мобилност
Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ KА131 на Европската комисија, Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” распишува конкурс за доделување стипендии за…
Отворен ден на УКИМ
Отворен ден на УКИМ
На 19 август, Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје го организира традиционалниот настан „Отворен ден на УКИМ“! Во рамките на…
Kонкурс на УКИМ за запишување на студенти за учебната 2022/2023 година
Kонкурс на УКИМ за запишување на студенти за учебната 2022/2023 година
Објавен е конкурсот на УКИМ за запишување на студенти за учебната 2022/2023 година. Повеќе информации во прилозите. Конкурс втор циклус…
27 ми, мај ден на Институтот - 57 години прогрес и развој, успех на сите генерации на ИЗИИС
27 ми, мај ден на Институтот - 57 години прогрес и развој, успех на сите генерации на ИЗИИС
На 27 мај 2022 во кругот на вработените во Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, Универзитет св. Кирил и…
УКИМ – ИЗИИС дел од Европската платформа за сеизмички хазард и ризик 
УКИМ – ИЗИИС дел од Европската платформа за сеизмички хазард и ризик 
Европа има долга историја на силни земјотреси. Земјотресите не можат да се спречат ниту прецизно да се предвидат, но ефикасните…
Проф. д-р. Зоран Ракиќевиќ на вестите на телевизија Сител
Проф. д-р. Зоран Ракиќевиќ на вестите на телевизија Сител
Гостување на проф. д-р. Зоран Ракиќевиќ на вестите на телевизија Сител по повод серијата земјотреси кои се случија низ Балканскиот…

Да не се заборави, Скопје, 1963...