ПОЧЕТНА

ВИДЕО ОД ЗАВРШЕН НАСТАН
„ИЗИИС ЗА СКОПЈЕ“
25 ЈУЛИ 2023
ГРАДИМЕ ИЗДРЖЛИВОСТ
ИЗИИС за Скопје
58 години континуирано градење сеизмички сигурно општество
58 години научно-истражувачка дејност
58 години образовна дејност
211 магистри и 58 доктори на науки
58 години применувачка дејност
58 години послеземјотресни мисии
58 години општествена одговорност

Неколку збора за Институтот

Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС) е научноистражувачка и високообразовна установа како единица во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Институтот врши високообразовна дејност од втор и трет циклус студии, научноистражувачка и применувачка дејност во научноистражувачкото подрачје земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, како и во сите научни полиња што се во врска со основната дејност на Институтот.

Институтот работи под назив: Република Северна Македонија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија – Скопје. Скратениот назив на Институтот е: Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, ИЗИИС– Скопје.

Студентски информации

Соопштенија

Ризикот од катастрофи при земјотреси се намалува со градење асеизмички објекти
Ризикот од катастрофи при земјотреси се намалува со градење асеизмички објекти
Ризикот од катастрофи при земјотреси се намалува со градење асеизмички објекти
Не паничете при земјотрес, останете каде што сте и заштитете се додека трае потресот
Не паничете при земјотрес, останете каде што сте и заштитете се додека трае потресот
Не паничете при земјотрес, останете каде што сте и заштитете се додека трае потресот
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА СВЕСНОСТА ЗА РИЗИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА СВЕСНОСТА ЗА РИЗИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА СВЕСНОСТА ЗА РИЗИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ
Гостување на директорот на ИЗИИС во Сакам да Кажам
Гостување на директорот на ИЗИИС во Сакам да Кажам
Директорот на ИЗИИС, проф. д-р Влатко Шешов, гостуваше во подкастот на онлајн магазинот “Сакам да Кажам“, на тема легализација на…
Четврта работилница за влезна документација за ГУП на град Битола
Четврта работилница за влезна документација за ГУП на град Битола
Во Офицерски дом во Битола се одржува четвртата работилница за изработка на студии за влезна документација за Генерален урбанистички план…
Јавна одбрана на докторска дисертација - кандидат М-р Кефајет Едип
Јавна одбрана на докторска дисертација - кандидат М-р Кефајет Едип
На ден 14.12.2023 г. (четврток), со почеток во 12:00 часот,  во училницата на ИЗИИС ќе се одржи јавна одбрана на…

Да не се заборави, Скопје, 1963...