ПОЧЕТНА

56 години континуирано градење сеизмички сигурно општество
56 години научно-истражувачка дејност
56 години образовна дејност
211 магистри и 58 доктори на науки
56 години применувачка дејност
56 години послеземјотресни мисии
56 години општествена одговорност

Неколку збора за Институтот

Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС) е научноистражувачка и високообразовна установа како единица во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Институтот врши високообразовна дејност од втор и трет циклус студии, научноистражувачка и применувачка дејност во научноистражувачкото подрачје земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, како и во сите научни полиња што се во врска со основната дејност на Институтот.

Институтот работи под назив: Република Северна Македонија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија – Скопје. Скратениот назив на Институтот е: Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, ИЗИИС– Скопје.

Студентски информации

Соопштенија

УКИМ – ИЗИИС дел од Европската платформа за сеизмички хазард и ризик 
УКИМ – ИЗИИС дел од Европската платформа за сеизмички хазард и ризик 
Европа има долга историја на силни земјотреси. Земјотресите не можат да се спречат ниту прецизно да се предвидат, но ефикасните…
Проф. д-р. Зоран Ракиќевиќ на вестите на телевизија Сител
Проф. д-р. Зоран Ракиќевиќ на вестите на телевизија Сител
Гостување на проф. д-р. Зоран Ракиќевиќ на вестите на телевизија Сител по повод серијата земјотреси кои се случија низ Балканскиот…
Премиера на документарен филм за природни катастрофи
Премиера на документарен филм за природни катастрофи
Проф. д-р Влатко Шешов дел од новиот документарец на Дома кој се занимава со природните катастрофи кои го погодуваат нашето…
Конкурси за стипендирање на втор и трет циклус на студии
Конкурси за стипендирање на втор и трет циклус на студии
Подетални информации за конкурсот за стипендирање на студенти на втор и трет циклус на студии можете да пронајдете на линковите…
Одржана обука за процена на штети, на членовите на општинските комисии од општините Битола, Могила и Новаци
Одржана обука за процена на штети, на членовите на општинските комисии од општините Битола, Могила и Новаци
Како општествено одговорна институција и согласно својата стратешка ориентација за намалување на ризиците од катастрофи и заштита на населението и…
Годишна награда од областа на градежништвото - “Порта 3”
Годишна награда од областа на градежништвото - “Порта 3”
Редакцијата на реномираното списание за градежништво, архитектура и екологија – Порта 3, годишната награда од областа на градежништвото “Порта 3” за 2021 година…

Да не се заборави, Скопје, 1963...