ПОЧЕТНА

56 години континуирано градење сеизмички сигурно општество
56 години научно-истражувачка дејност
56 години образовна дејност
209 магистри и 57 доктори на науки
56 години применувачка дејност
56 години послеземјотресни мисии
56 години општествена одговорност

Неколку збора за Институтот

Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС) е научноистражувачка и високообразовна установа како единица во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Институтот врши високообразовна дејност од втор и трет циклус студии, научноистражувачка и применувачка дејност во научноистражувачкото подрачје земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, како и во сите научни полиња што се во врска со основната дејност на Институтот.

Институтот работи под назив: Република Северна Македонија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија – Скопје. Скратениот назив на Институтот е: Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, ИЗИИС– Скопје.

Студентски информации

Соопштенија

Конкурс - ERASMUS+
Конкурс - ERASMUS+
Конкурсот за програмата за мобилност ERASMUS+ е објавен на веб страната на УКИМ. Соодветните документи за аплицирање, можете да ги…
Презентација на ИЗИИС на Отоврениот ден на УКИМ 2021
Презентација на ИЗИИС на Отоврениот ден на УКИМ 2021
Материјалите кои што беа презентирани на Отворениот ден на УКИМ, можете да ги погледнете во продолжение. Презентација-ИЗИИС (.pdf)Download
Отворен ден на УКИМ
Отворен ден на УКИМ
Ги покануваме сите наши заинтересирани идни студенти на 19 Август 2021 (10:00-12:00 h) да се приклучат на следниов линк: Click…
Во сеќавање на жртвите од земјотресот во 1963-та...
Во сеќавање на жртвите од земјотресот во 1963-та...
Во сеќавање на жртвите од земјотресот во 1963 г., делегација од ИЗИИС (проф. д-р Влатко Шешов, проф. д-р Зоран Ракиќевиќ…
58 години од Скопскиот земјотрес
58 години од Скопскиот земјотрес
Идејата за формирање на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС) започна токму со Скопскиот земјоторес кој се случи…
56 години од основањето на ИЗИИС
56 години од основањето на ИЗИИС
На 27 мај 2021г. беше одбележан патрониот ден на ИЗИИС, односно беа одбележани 56 години од неговото основање. На оваа…

Да не се заборави, Скопје, 1963...