ПОЧЕТНА

55 години континуирано градење сеизмички сигурно општество
55 години јубилеј
55 години научно-истражувачка дејност
55 години образовна дејност
208 магистри и 55 доктори на науки
55 години применувачка дејност
55 години послеземјотресни мисии
55 години општествена одговорност

Неколку збора за Институтот

Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС) е научноистражувачка и високообразовна установа како единица во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Институтот врши високообразовна дејност од втор и трет циклус студии, научноистражувачка и применувачка дејност во научноистражувачкото подрачје земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, како и во сите научни полиња што се во врска со основната дејност на Институтот.

Институтот работи под назив: Република Северна Македонија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија – Скопје. Скратениот назив на Институтот е: Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, ИЗИИС– Скопје.

Да не се заборави, Скопје, 1963...

Соопштенија

Науката созрева, стандардите се прекрути - време е да почнеме да ги применуваме Европските прописи за проектирање
Науката созрева, стандардите се прекрути - време е да почнеме да ги применуваме Европските прописи за проектирање
Директорот на ИЗИИС, Проф. Д-р Влатко Шешов, беше гостин на СлободнаТВ. Целото интервју можете да го погледнете на следниот линк:…
57 години од скопскиот земјотрес
57 години од скопскиот земјотрес
На денешен ден, пред точно 57 години, се случи еден од најразорните земјотреси во поновата историја во регионот. Градот Скопје…
ИЗИИС стана дел од EFEHR мрежата
ИЗИИС стана дел од EFEHR мрежата
Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија ИЗИИС, стана дел од EFEHR мрежата ( http://www.efehr.org ) формирана со цел јакнење на Европските капацитети  во…
Конкурс за запишување студенти на трет циклус студии на студиските програми на УКИМ
Конкурс за запишување студенти на трет циклус студии на студиските програми на УКИМ
Ве известуваме дека денес, на 10.07.2020 година, во дневниот весник „Нова Македонија“ е објавен Конкурсот за запишување студенти на трет…
Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на УКИМ
Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на УКИМ
Ве известуваме дека денес, на 1.7.2020 година, во дневниот весник „Нова Македонија“ е објавен Конкурсот за запишување студенти на втор…
Конкурс ERASMUS+
Конкурс ERASMUS+
Конкурс за студентска мобилностDownload Табела за рангирањеDownload