ПОЧЕТНА

56 години континуирано градење сеизмички сигурно општество
56 години научно-истражувачка дејност
56 години образовна дејност
209 магистри и 57 доктори на науки
56 години применувачка дејност
56 години послеземјотресни мисии
56 години општествена одговорност

Неколку збора за Институтот

Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС) е научноистражувачка и високообразовна установа како единица во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Институтот врши високообразовна дејност од втор и трет циклус студии, научноистражувачка и применувачка дејност во научноистражувачкото подрачје земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, како и во сите научни полиња што се во врска со основната дејност на Институтот.

Институтот работи под назив: Република Северна Македонија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија – Скопје. Скратениот назив на Институтот е: Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, ИЗИИС– Скопје.

Студентски информации

Соопштенија

Проект CRISIS
Проект CRISIS
Сеопфатна проценка на ризик на основните сервиси и транспортната инфраструктура (CRISIS) е проект во рамките на програмата на механизмот за…
Струмичкиот музеј доби дозвола за санација на Oрта Џамија
Струмичкиот музеј доби дозвола за санација на Oрта Џамија
Проблемот што ја  кочеше санацијата на локалитетот Орта Џамија, еден од најзначајните споменици на културата во Струмица е надминат.  После…
Земјотрес со магнитуда од 6.4 во Хрватска
Земјотрес со магнитуда од 6.4 во Хрватска
Повторно во исклучително тешки услови на светска пандемија, регионот беше погоден од силен земјотрес со момент магнитуда од 6.4, кој…
Жална вест
Жална вест
Почивај во мир, почитуван професоре. Проф. д-р Владимир Михаилов е роден во 1939 година година во Белград. Дипломирал на Градежниот…
Работен состанок на ИЗИИС и ЦУК
Работен состанок на ИЗИИС и ЦУК
Работен состанок во Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС) при УКИМ.Директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче…
Работна посета на општина Маврово и Ростуше
Работна посета на општина Маврово и Ростуше
Покрај извршениот увид за евентуални теренски нестабилности, состојба на патната инфраструктура и визуелниот преглед на браната Маврово, денеска преставници од…

Да не се заборави, Скопје, 1963...