ПОЧЕТНА

57 години континуирано градење сеизмички сигурно општество
57 години научно-истражувачка дејност
57 години образовна дејност
211 магистри и 58 доктори на науки
57 години применувачка дејност
57 години послеземјотресни мисии
57 години општествена одговорност

Неколку збора за Институтот

Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС) е научноистражувачка и високообразовна установа како единица во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Институтот врши високообразовна дејност од втор и трет циклус студии, научноистражувачка и применувачка дејност во научноистражувачкото подрачје земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, како и во сите научни полиња што се во врска со основната дејност на Институтот.

Институтот работи под назив: Република Северна Македонија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија – Скопје. Скратениот назив на Институтот е: Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, ИЗИИС– Скопје.

Студентски информации

Соопштенија

Kонкурс на УКИМ за запишување на студенти за учебната 2022/2023 година
Kонкурс на УКИМ за запишување на студенти за учебната 2022/2023 година
Објавен е конкурсот на УКИМ за запишување на студенти за учебната 2022/2023 година. Повеќе информации во прилозите. https://www.ukim.edu.mk/dok…/Konkurs_II_ciklus_2022-23.pdf https://www.ukim.edu.mk/…/Konkurs_III_ciklus_2022-23.pdf
27 ми, мај ден на Институтот - 57 години прогрес и развој, успех на сите генерации на ИЗИИС
27 ми, мај ден на Институтот - 57 години прогрес и развој, успех на сите генерации на ИЗИИС
На 27 мај 2022 во кругот на вработените во Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, Универзитет св. Кирил и…
УКИМ – ИЗИИС дел од Европската платформа за сеизмички хазард и ризик 
УКИМ – ИЗИИС дел од Европската платформа за сеизмички хазард и ризик 
Европа има долга историја на силни земјотреси. Земјотресите не можат да се спречат ниту прецизно да се предвидат, но ефикасните…
Проф. д-р. Зоран Ракиќевиќ на вестите на телевизија Сител
Проф. д-р. Зоран Ракиќевиќ на вестите на телевизија Сител
Гостување на проф. д-р. Зоран Ракиќевиќ на вестите на телевизија Сител по повод серијата земјотреси кои се случија низ Балканскиот…
Премиера на документарен филм за природни катастрофи
Премиера на документарен филм за природни катастрофи
Проф. д-р Влатко Шешов дел од новиот документарец на Дома кој се занимава со природните катастрофи кои го погодуваат нашето…
Конкурси за стипендирање на втор и трет циклус на студии
Конкурси за стипендирање на втор и трет циклус на студии
Подетални информации за конкурсот за стипендирање на студенти на втор и трет циклус на студии можете да пронајдете на линковите…

Да не се заборави, Скопје, 1963...