ПОЧЕТНА

55 години континуирано градење сеизмички сигурно општество
55 години јубилеј
55 години научно-истражувачка дејност
55 години образовна дејност
208 магистри и 55 доктори на науки
55 години применувачка дејност
55 години послеземјотресни мисии
55 години општествена одговорност

Неколку збора за Институтот

Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС) е научноистражувачка и високообразовна установа како единица во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Институтот врши високообразовна дејност од втор и трет циклус студии, научноистражувачка и применувачка дејност во научноистражувачкото подрачје земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, како и во сите научни полиња што се во врска со основната дејност на Институтот.

Институтот работи под назив: Република Северна Македонија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија – Скопје. Скратениот назив на Институтот е: Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, ИЗИИС– Скопје.

Студентски информации

Соопштенија

Земјотрес со магнитуда од 6.4 во Хрватска
Земјотрес со магнитуда од 6.4 во Хрватска
Повторно во исклучително тешки услови на светска пандемија, регионот беше погоден од силен земјотрес со момент магнитуда од 6.4, кој…
Жална вест
Жална вест
Почивај во мир, почитуван професоре. Проф. д-р Владимир Михаилов е роден во 1939 година година во Белград. Дипломирал на Градежниот…
Работен состанок на ИЗИИС и ЦУК
Работен состанок на ИЗИИС и ЦУК
Работен состанок во Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС) при УКИМ.Директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче…
Работна посета на општина Маврово и Ростуше
Работна посета на општина Маврово и Ростуше
Покрај извршениот увид за евентуални теренски нестабилности, состојба на патната инфраструктура и визуелниот преглед на браната Маврово, денеска преставници од…
Утрински брифинг - ризик од земјотреси и стандарди за проектирање
Утрински брифинг - ризик од земјотреси и стандарди за проектирање
На тема ризик од земјотреси и стандарди за проектирање, денеска во „Утрински брифинг“, гостуваше директорот на ИЗИИС, проф. д-р Влатко…
Лабораториски испитувања со виртуелно присуство за прв пат по основањето на ИЗИИС во 1965 година
Лабораториски испитувања со виртуелно присуство за прв пат по основањето на ИЗИИС во 1965 година
По успешно реализираниот проект INMASPOL(INfills and MASonry Structures by Deformable POLyurethanes in Seismic Areas)во рамките на истражувачкиот проектSERA (Seismology and…

Да не се заборави, Скопје, 1963...