Kонкурс на УКИМ за запишување на студенти за учебната 2022/2023 година
in , , ,

Kонкурс на УКИМ за запишување на студенти за учебната 2022/2023 година

Објавен е конкурсот на УКИМ за запишување на студенти за учебната 2022/2023 година. Повеќе информации во прилозите. https://www.ukim.edu.mk/dok…/Konkurs_II_ciklus_2022-23.pdf https://www.ukim.edu.mk/…/Konkurs_III_ciklus_2022-23.pdf

27 ми, мај ден на Институтот - 57 години прогрес и развој, успех на сите генерации на ИЗИИС
in

27 ми, мај ден на Институтот - 57 години прогрес и развој, успех на сите генерации на ИЗИИС

На 27 мај 2022 во кругот на вработените во Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, Универзитет св. Кирил и Методиј во Скопје, свечено беа одбележани 57 години од основањето…

УКИМ – ИЗИИС дел од Европската платформа за сеизмички хазард и ризик 
in , ,

УКИМ – ИЗИИС дел од Европската платформа за сеизмички хазард и ризик 

Европа има долга историја на силни земјотреси. Земјотресите не можат да се спречат ниту прецизно да се предвидат, но ефикасните мерки за ублажување базирани на проценките на сеизмички хазард и…

Јавна одбрана на магистерски труд на кандидатот Дејан Ивановски
in ,

Јавна одбрана на магистерски труд на кандидатот Дејан Ивановски

На  6.04.2022 год., со почеток во 12:00 часот,  закажана е одбрана на магистерски труд со наслов  „КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА И ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ НА ПОТПОРНИ КОНСТРУКЦИИ СПОРЕД ДОСЕГАШНАТА ПРАКСА И ЕВРОКОДОВИ“ од кандидатот…