Конкурс за упис на втор циклус на студии на УКИМ 2024/2025
in ,

Конкурс за упис на втор циклус на студии на УКИМ 2024/2025

Објавен е конкурсот за упис на втор циклус на студии на УКИМ за учебната 2024/2025 година. За повеќе информации следете го линкот во продолжение: https://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=187&glavno=40 Конкурс (.pdf)

Јавна одбрана на магистерски труд - кандидат Никола Петров
in , ,

Јавна одбрана на магистерски труд - кандидат Никола Петров

На  04.10.2023 год., со почеток од 12:00 часот,  закажана е одбрана на магистерски труд со наслов “Ефекти од кинематичка интеракција помеѓу тлото и конструкцијата врз сеизмичкото однесување на армирано–бетонски рамовски конструкции“…

Ден за кариерен развој
in , , ,

Ден за кариерен развој

Во насока на унапредување на вештините и насочување на студентите во нивниот понатамошен кариерен развој, Центарот за кариера на УКИМ организира „Ден за кариерен развој“, што  ќе се одржи на 11.05.2023 со почеток од 12:00 до 16:00 часот…