Одржана работилница на тема “Seismic Assessment and Retrofitting of Masonry Preserved  Structures”
in

Одржана работилница на тема “Seismic Assessment and Retrofitting of Masonry Preserved  Structures”

На 23 Мај 20204 година во просториите на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија ИЗИИС се одржа работилница на тема “Seismic Assessment and Retrofitting of Masonry Preserved  Structures”, во…

Отворен ден на УКИМ и Ден за кариерен развој
in , , ,

Отворен ден на УКИМ и Ден за кариерен развој

На 12 април (петок), Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје организира два настани „Отворен ден на УКИМ“ и „Ден за кариерен развој“.  И двата настани се организирани од Центарот за…

Одбрана на докторска теза - кандидат Лабеат Мисини
in , ,

Одбрана на докторска теза - кандидат Лабеат Мисини

На ден 07.03.2024 година во 12.00 часот во просториите на УКИМ-ИЗИИС, ќе се одржи јавна и усна одбрана на докторската тема на кандидатот асистент м-р Лабеат Мисини од Приштина со…