Kонкурс на УКИМ за запишување на студенти за учебната 2022/2023 година
in , , ,

Kонкурс на УКИМ за запишување на студенти за учебната 2022/2023 година

Објавен е конкурсот на УКИМ за запишување на студенти за учебната 2022/2023 година. Повеќе информации во прилозите. https://www.ukim.edu.mk/dok…/Konkurs_II_ciklus_2022-23.pdf https://www.ukim.edu.mk/…/Konkurs_III_ciklus_2022-23.pdf

27 ми, мај ден на Институтот - 57 години прогрес и развој, успех на сите генерации на ИЗИИС
in

27 ми, мај ден на Институтот - 57 години прогрес и развој, успех на сите генерации на ИЗИИС

На 27 мај 2022 во кругот на вработените во Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, Универзитет св. Кирил и Методиј во Скопје, свечено беа одбележани 57 години од основањето…

Конкурси за стипендирање на втор и трет циклус на студии
in , , ,

Конкурси за стипендирање на втор и трет циклус на студии

Подетални информации за конкурсот за стипендирање на студенти на втор и трет циклус на студии можете да пронајдете на линковите во продолжение. Конкурс за стипендирање на студенти на втор циклус…

Одржана обука за процена на штети, на членовите на општинските комисии од општините Битола, Могила и Новаци
in

Одржана обука за процена на штети, на членовите на општинските комисии од општините Битола, Могила и Новаци

Како општествено одговорна институција и согласно својата стратешка ориентација за намалување на ризиците од катастрофи и заштита на населението и материјалните добра, како и воспоставената соработка со општина Битола веднаш…