58 години од Скопскиот земјотрес
in ,

58 години од Скопскиот земјотрес

Идејата за формирање на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС) започна токму со Скопскиот земјоторес кој се случи на денешен ден пред точно 58 години. Катастрофалниот земјотрес кој…

Предавање за справување со елементарни непогоди
in

Предавање за справување со елементарни непогоди

Во организација на Центарот за развој на Пелагонискиот регион, во Битола се одржа предавање на темата „Справување и препораки во случај на елементарни непогоди од земјотреси, поплави и свлечишта“. Предавањето се…