Конкурси за стипендирање на втор и трет циклус на студии

By in , , ,
Конкурси за стипендирање на втор и трет циклус на студии

Подетални информации за конкурсот за стипендирање на студенти на втор и трет циклус на студии можете да пронајдете на линковите во продолжение.

Конкурс за стипендирање на студенти на втор циклус на студии (.pdf)

Конкурс за стипендирање на студенти на трет циклус на студии (.pdf)