Јавна одбрана на магистерски труд на кандидатот Дејан Ивановски

By in ,
Јавна одбрана на магистерски труд на кандидатот Дејан Ивановски

На  6.04.2022 год., со почеток во 12:00 часот,  закажана е одбрана на магистерски труд со наслов  „КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА И ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ НА ПОТПОРНИ КОНСТРУКЦИИ СПОРЕД ДОСЕГАШНАТА ПРАКСА И ЕВРОКОДОВИ“ од кандидатот Дејан Ивановски, дги. Одбраната ќе се одржи со физичко присуство во просториите на ИЗИИС или по електронски пат, во зависност од епидемиолошките услови.