Kонкурс на УКИМ за запишување на студенти за учебната 2022/2023 година

By in , , ,
Kонкурс на УКИМ за запишување на студенти за учебната 2022/2023 година

Објавен е конкурсот на УКИМ за запишување на студенти за учебната 2022/2023 година. Повеќе информации во прилозите.

Конкурс втор циклус (2022/2023)

Конкурс трет циклус (2022/2023)