58 години од Скопскиот земјотрес
in ,

58 години од Скопскиот земјотрес

Идејата за формирање на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС) започна токму со Скопскиот земјоторес кој се случи на денешен ден пред точно 58 години. Катастрофалниот земјотрес кој…