Членство во EEFIT

By in , ,
Членство во EEFIT

Од септември 2021, ИЗИИС и официјално стана член на меѓународниот тим EEFIT (Earthquake Engineering Field Investigation Team) кој има за цел да:

  • Спроведе детални технички проценки на одговорот на конструкциите, темелите, градежните работи и индустриските постројки во погодените региони.
  • Собере геолошки и сеизмографски податоци, вклучително и записи од силни земјотреси.
  • Ја процени ефикасноста на методите за заштита од земјотрес, вклучувајќи санација и зајакнување и го спореди спореди реалниот одговор со очекувањата на проектантите.
  • Го проучи влијанието на управувањето со катастрофи и социо-економските ефекти од земјотресите.

https://www.istructe.org/get-involved/supported-organisations/eefit/