E-mail адреси за трет циклус на студии

By in , ,
E-mail адреси за трет циклус на студии

Ве информираме дека на веб страната на УКИМ денес, на 11.09.2020 год. се поставени две електронски адреси на кои треба да се доставуваат документите за пријавување од страна на кандидатите за запишување на трет циклус докторски студии, скенирани во pdf форма (согласно објавениот Конкурс за трет циклус студии).

Следните електронски адреси:

odd.nauka@ukim.edu.mk

skola_za_ds@ukim.edu.mk

се наоѓаат на следниот линк:

http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=152&glavno=8