Предавање за справување со елементарни непогоди

By in
Предавање за справување со елементарни непогоди

Во организација на Центарот за развој на Пелагонискиот регион, во Битола се одржа предавање на темата „Справување и препораки во случај на елементарни непогоди од земјотреси, поплави и свлечишта“. Предавањето се одржа во рамките на проектот „Заедничка прекугранична соработка за заштита на населението од природни непогоди и катастрофи предизвикани од човечки фактор (Ј-CROSS)“, финансиран преку Програматата за прекугранична соработка Interreg – IPA CBC 2014-2020.

Прочитај повеќе >> Нова Македонија