Предавање за справување со елементарни непогоди
in

Предавање за справување со елементарни непогоди

Во организација на Центарот за развој на Пелагонискиот регион, во Битола се одржа предавање на темата „Справување и препораки во случај на елементарни непогоди од земјотреси, поплави и свлечишта“. Предавањето се…