Одбрана на магистерски труд на кандидатот Александар Силјановски

By in ,
Одбрана на магистерски труд на кандидатот Александар Силјановски

Кандидат: Александар Силјановски, дги

Наслов: Сеизмичко проектирање на армиранобетонски згради базирано на енергија: концепт и примена

Одбраната ќе се изврши хибридно, со физичко присуство во училницата на ИЗИИС согласно дефинирани протоколи и паралелно преку видео линк.

Датум: 29.07.2021

Време: 12:00