Јавна одбрана на докторска теза - кандидат м-р Горан Чапрагоски

By in , ,
Јавна одбрана на докторска теза - кандидат м-р Горан Чапрагоски

На  05.10.2023 год., со почеток од 12:00 часот,  закажана е одбрана на докторски труд со наслов  „Сеизмичка оцена и зајакнување на АБ згради со користење на иновативни градежни материјали“ од кандидатот м-р Горан Чапрагоски, дги. Одбраната ќе се одржи во просториите на ИЗИИС.