Јавна одбрана на докторска теза - кандидат м-р Александар Журовски

By in , ,
Јавна одбрана на докторска теза - кандидат м-р Александар Журовски

На  27.07.2023 год., со почеток од 10:00 часот,  закажана е одбрана на докторски труд со наслов  „Евалуација на оштетувањата кај конструкциите од високоградба на основа на ширење на бранови со користење на метод на сеизмичка интерферометрија“ од кандидатот м-р Александар Журовски, дги. Одбраната ќе се одржи во просториите на ИЗИИС.