Стипендии за докторски студии

By in ,
Стипендии за докторски студии

Од академската 2021-2022 година, Министерството за образование и наука за прв пат воведува стипендии за докторски студии во државата.

Повеќе информации можете да најдете на веб страната на МОН: https://mon.gov.mk/content/?id=4188