Прелиминарна листа за запишување студенти на трет циклус студии

By in ,
Прелиминарна листа за запишување студенти на трет циклус студии

Прелиминарна листа за запишување студенти на трет циклус студии – докторски студии на студиската програма по земјотресно инженерство на ИЗИИС во Скопје, во академската 2021/2022 година:

  1. Маја Гошева
  2. Венера Хајдари
  3. Доне Николовски