Поддршка за модернизација и развој на лабораториски ресурси (набавка на опрема)

By in , ,
Поддршка за модернизација и развој на лабораториски ресурси (набавка на опрема)

Во рамките на денешната панел дискусија ,,Вложување во развој на науката” се доделија договорите за 44 лаборатории од јавен интерес, од кои во третата проектна линија „Поддршка за модернизација и развој на лабораториски ресурси (набавка на опрема)“, ИЗИИС беше еден од добитниците за проектот „Интегрирана мобилна лабораторија за теренски истражувања и процена на штети од земјотресни и други дејства (EQ-MOBI-LAB)“.

https://mon.gov.mk/content/?id=4380