Одбрана на докторска теза - кандидат м-р Елена Ангелова

By in , ,
Одбрана на докторска теза - кандидат м-р Елена Ангелова

На ден 15.03.2023 г., кандидатката м-р Елена Ангелова, дипл. инж. по геотехника, ја одбрани докторската теза со наслов “Динамичко однесување на мешавина од песок и летачка пепел“. Членови на комисија: Вонр. проф. д-р Јулијана Бојаџиева (претседател), проф. д-р Влатко Шешов (член и ментор),проф. д-р Емилија Фиданчевски (надворешен член), проф. д-р Милорад Јовановски (надворешен член) и вонр. проф. д-р Кемал Едип (член). Честитки за успешната одбрана со желба за понатамошни успеси.