Јавна одбрана на докторски труд – 27.8.2019 12:00

By in
Јавна одбрана на докторски труд – 27.8.2019 12:00

На ден 27.8.2019 г. (вторник) во 12:00, во училницата во вториот блок во ИЗИИС, ќе се одржи јавна одбрана на докторскиот труд на кандидатот м-р Јордан Бојаџиев, со наслов „Иновативен метод за зголемување на сеизмичката отпорност на ѕидовите од исполната во армиранобетонски рамовски конструкции“