Јавна одбрана на магистерски труд – 22.8.2019 12:00

By in ,
Јавна одбрана на магистерски труд – 22.8.2019 12:00

На ден 22.8.2019 г. (четврток) во 12:00, во училницата во вториот блок во ИЗИИС, ќе се одржи јавна одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Елена Делова, дипл. град. инж., со наслов „Анализа и проектирање на стабилни и економични АБ објекти со контролирано и диригирано дуктилно однесување за градба во сеизмички активни региони“