Јавна одбрана на докторска теза - кандидат м-р Горан Чапрагоски
in , ,

Јавна одбрана на докторска теза - кандидат м-р Горан Чапрагоски

На  05.10.2023 год., со почеток од 12:00 часот,  закажана е одбрана на докторски труд со наслов  „Сеизмичка оцена и зајакнување на АБ згради со користење на иновативни градежни материјали“ од…

Јавна одбрана на магистерски труд - кандидат Никола Петров
in , ,

Јавна одбрана на магистерски труд - кандидат Никола Петров

На  04.10.2023 год., со почеток од 12:00 часот,  закажана е одбрана на магистерски труд со наслов “Ефекти од кинематичка интеракција помеѓу тлото и конструкцијата врз сеизмичкото однесување на армирано–бетонски рамовски конструкции“…

Јавна одбрана на докторска теза - кандидат м-р Александар Журовски
in , ,

Јавна одбрана на докторска теза - кандидат м-р Александар Журовски

На  27.07.2023 год., со почеток од 10:00 часот,  закажана е одбрана на докторски труд со наслов  „Евалуација на оштетувањата кај конструкциите од високоградба на основа на ширење на бранови со…