Учество на ИЗИИС на дваесеттиот симпозиум организиран од ДГКМ
in , ,

Учество на ИЗИИС на дваесеттиот симпозиум организиран од ДГКМ

Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија – ИЗИИС преку своите претставници учествуваше на дваесеттиот меѓународен симпозиум организиран од Друштвото на градежни конструктори на Македонија – ДГКМ.   Директорот на Институтот,…