Упатството за реализација на Конкурсот - III циклус на студии

By in ,
Упатството за реализација на Конкурсот - III циклус на студии

Во продолжение можете да го најдете упатството за реализација на Конкурсот за запишување студенти на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, во академската 2021/22 година.

Подетални информации за Конкурсот можете да пронајдете на веб страната на УКИМ во продолжение.

конкурс III циклус – ukim.edu.mk