Проф. Веи Ву од универзитетот BOKU (Виена) во посета на ИЗИИС

By in
Проф. Веи Ву од универзитетот BOKU (Виена) во посета на ИЗИИС

Проф. Веи Ву, директор на Институтот за геотехничко инженерство на Универзитетот за природни ресурси и науки (BOKU), Виена, Австрија, вчера во нашиот Институт одржа презентација насловена како „Multiscale modeling of landslide and debris flow“. Тој оствари и неколку средби и состаноци со цел да се прошири меѓусебната соработка на повеќе истражувачки теми и воедно ги посети просториите на лабораториите на ИЗИИС.