Награда за најдобар труд

By in ,
Награда за најдобар труд

Трудот за свлечишта од проектот CRISIS координиран од ИЗИИС – награден е за најдобар труд на регионалниот симпозиум за свлечишта во Јадранско-балканскиот Регион Resylab во Ријека, Хрватска.

Повеќе на “Porta3” …