Јавна одбрана на докторски труд – 28.09.2018 12:00

By in
Јавна одбрана на докторски труд – 28.09.2018 12:00

На ден 28.09.2018 г. (петок) во 12:00, во училницата во вториот блок во ИЗИИС, ќе се одржи јавна одбрана на докторскиот труд на кандидатот М-р Младен Кустура, со наслов „ИСТРАЖУВАЊЕ НА СЕИЗМИЧКОТО ОДНЕСУВАЊЕ НА КАМЕНИ ЛАЧНИ МОСТОВИ СО ВКЛУЧУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА ВРСКА“