ИЗИИС стана дел од EFEHR мрежата

By in
ИЗИИС стана дел од EFEHR мрежата

Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија ИЗИИС, стана дел од EFEHR мрежата ( http://www.efehr.org ) формирана со цел јакнење на Европските капацитети  во доменот на земјотресниот хазард и ризик.

https://mailchi.mp/bdd19998a850/get-to-know-the-efehr-consortium-save-the-date-for-the-webinar?e=030e4b9d7c