Струмичкиот музеј доби дозвола за санација на Oрта Џамија

By in
Струмичкиот музеј доби дозвола за санација на Oрта Џамија

Проблемот што ја  кочеше санацијата на локалитетот Орта Џамија, еден од најзначајните споменици на културата во Струмица е надминат.  После четири години струмичкиот музеј конечно ја доби потребната согласнот од сопственикот на објектот. Исламската верска заедница даде дозвола за довршување на истражувањата. Ова значи дека веќе нема да има пречки и за подготовка на потребниот проект за целосно санирање на објектот на кој подолго време се видливи сериозни оштетувања. (Комплетната вест можете да ја прочитате на http://sitel.com.mk)