Струмичкиот музеј доби дозвола за санација на Oрта Џамија
in

Струмичкиот музеј доби дозвола за санација на Oрта Џамија

Проблемот што ја  кочеше санацијата на локалитетот Орта Џамија, еден од најзначајните споменици на културата во Струмица е надминат.  После четири години струмичкиот музеј конечно ја доби потребната согласнот од…