Четврта работилница за влезна документација за ГУП на град Битола

By in
Четврта работилница за влезна документација за ГУП на град Битола

Во Офицерски дом во Битола се одржува четвртата работилница за изработка на студии за влезна документација за Генерален урбанистички план (ГУП) на град Битола, којашто се организира во склоп на проектот „БАИР-Здружена акција на Битола за вклучување на Ромите“, финансиран од Европска Унија и имплементиран од италијанската невладина организација-COSV, Општина Битола и ПРЕДА плус Фондација.На работилницата учествуваше дел од тимот на ИЗИИС кој ја изработи сеизмолошката студија за Генералениот урбанистички план на Битола, ги презентираше добиените сознанија од студијата и ја истакна важноста на сеизмичкото микрозонирање во процесот на урбанистичко планирање. Линкови од настанот:

https://bitolanews.mk/…/%D1%81%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D1…/https://tera.mk/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0…/https://www.bitola.gov.mk/%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0…/