Четврта работилница за влезна документација за ГУП на град Битола
in

Четврта работилница за влезна документација за ГУП на град Битола

Во Офицерски дом во Битола се одржува четвртата работилница за изработка на студии за влезна документација за Генерален урбанистички план (ГУП) на град Битола, којашто се организира во склоп на…