Конкурс за запишување студенти на трет циклус студии на студиските програми на УКИМ
in , ,

Конкурс за запишување студенти на трет циклус студии на студиските програми на УКИМ

Ве известуваме дека денес, на 10.07.2020 година, во дневниот весник „Нова Македонија“ е објавен Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии, на студиските програми на Универзитетот „Св.…