Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на УКИМ

By in , ,
Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на УКИМ

Ве известуваме дека денес, на 1.7.2020 година, во дневниот весник „Нова Македонија“ е објавен Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на УКИМ во учебната 2020/21.

Исто така, Конкурсот можете да го најдете и на следниов линк:

Конкурс – втор циклус – УКИМ