Како да се заштитиме од земјотресите, треба ли да се плашиме од појаки земјотреси и кои делови во регионот се сеизмички активни - Aljazeera

By in ,
Како да се заштитиме од земјотресите, треба ли да се плашиме од појаки земјотреси и кои делови во регионот се сеизмички активни - Aljazeera

На темата „Како да се заштитиме од земјотресите, треба ли да се плашиме од појаки земјотреси и кои делови во регионот се сеизмички активни“ за Aljazeera Balkans зборуваа сеизмологот Томислав Фикет (Хрватска), архитектот Небојша Глишиќ (Србија) и проф. д-р Влатко Шешов (С. Македонија)

Емисијата можете да ја проследите на следниот линк:

https://www.youtube.com/watch?v=d3t_ucaJSFo&feature=youtu.be