Јавна одбрана на докторски труд – 17.10.2018 12:00

By in ,
Јавна одбрана на докторски труд – 17.10.2018 12:00

На ден 17.10.2018 г. (среда) во 12:00, во училницата во вториот блок во ИЗИИС, ќе се одржи јавна одбрана на докторскиот труд на кандидатот М-р Фатос Тахири, со наслов „НАПРЕДЕН ПРИСТАП ЗА ИНТЕГРАЛНА ПРОЦЕНА НА УРБАНА СЕИЗМИЧКА ПОВРЕДЛИВОСТ И РИЗИК“