Прифатени теми за изработка на магистерски и докторски трудови

NS_98-9.4.2019-Tabela-za-prifateni-temi.docx

NS_99-10.5.2019-Tabela-za-prifateni-temi.docx

NS_105-04.11.2019-Tabela-za-prifateni-temi.docx

NS_106-05.12.2019-Tabela-za-prifateni-temi.docx

NS_114-31.7.2020-Tabela-za-prifateni-temi.docx

NS_115-17.9.2020-Tabela-za-prifateni-temi.docx

NS_117-04.12.2020-Tabela-za-prifateni-temi.docx

NS_120-12.2.2021-Tabela-za-prifateni-temi.docx

NS_123-26.3.2021-Tabela-za-prifateni-temi.docx

NS_125-7.5.2021-Tabela-za-prifateni-temi.docx