вонр. професор Радмила Шалиќ Макреска - избрана за член на извршниот комитет EFEHR
in

вонр. професор Радмила Шалиќ Макреска - избрана за член на извршниот комитет EFEHR

Радмила Шалиќ Макреска, вонр. професор во ИЗИИС на генералното собрание на EFEHR (The European Facilities for Earthquake Hazard and Risk) кое се одржа на 11 октомври оваа година, беше избрана…