IN MEMORIAM Проф. д-р Зоран МИЛУТИНОВИЌ (1950-2023)
in

IN MEMORIAM Проф. д-р Зоран МИЛУТИНОВИЌ (1950-2023)

Редовен професор на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС) Доајен на македонското и европското земјотресно инженерство. Проф. Зоран Милутиновиќ беше афирмиран…