Жална вест - Проф. д-р Мирослав Стојковиќ
in

Жална вест - Проф. д-р Мирослав Стојковиќ

Проф. д-р Мирослав Стојковиќ беше пензиониран редовен професор на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС) при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје (1966-2002). Дипломирал на конструктивната насока…