Годишна награда од областа на градежништвото - “Порта 3”
in

Годишна награда од областа на градежништвото - “Порта 3”

Редакцијата на реномираното списание за градежништво, архитектура и екологија – Порта 3, годишната награда од областа на градежништвото “Порта 3” за 2021 година ја додели на проф. д-р. Влатко Шешов, редовен професор и директор…