Отворени денови 30 мај

Втор отворен ден на лабараториите во ИЗИИС, 30 мај 2023

Серијата на настани Отворени Денови на Лабораториите во ИЗИИС продолжува. Овој пат ги отворивме вратите за студентите од Градежен и Машински факултет и учениците од основното училиште „Киро Глигоров“ и одржавме уште една успешна презентација на трите лаборатории:

  • мобилната лабораторија EQ-MOBI-LAB
  • лабораторијата за динамички испитувања DYNLAB
  • лабораторијата за динамика на почви и фундаменти GEOLAB

Нашиот тим презентираше дел од опремата за недеструктивни испитувања, симулација на дејство на реален земјотрес на модел поставен на вибро платформата и симулација на дејство на реален земјотрес на почвен примерок на триаксиален апарат за статичко и динамичко тестирање.

Отворените денови на ИЗИИС нудат можност за обединување во заедничка визија, колективно стремејќи се кон градење побезбедна иднина. Ќе продолжиме со инспирирање и поттикнување партнерства за заедничко справување со сеизмичките предизвици.

Огромна благодарност до KNAUF, со чија помош ги направивме моделите на вибро платформата кои се неизбежен дел од нашите секојдневни експерименти и истражувања.