Отворени денови 25 април

Прв отворен ден на лабараториите во ИЗИИС со претставниците од Шведската амбасада, 25 април 2023

Добредојдовте на отворените денови на лабораториите во ИЗИИС

Нашиот Институт широко ги отвара вратите за различни заинтересирани групи со што проектот „ИЗИИС за Скопје“ е блиску до сите вас.

ИЗИИС е локација која со ваква серија настани ја приближува науката на сеизмичките феномени до јавноста.

Така, на првиот од серијата настани ги презентиравме трите лаборатории:

  • мобилната лабораторија EQ-MOBI-LAB
  • лабораторијата за динамички испитувања DYNLAB
  • лабораторијата за динамика на почви и фундаменти GEOLAB

Наши гости беа претставници од Шведската амбасада во Скопје.
Инженерите и истражувачите презентира фасцинантни аспекти од земјотресно инженерство, вклучувајќи презентација на дел од опремата за недеструктивни испитувања, симулација на дејство на реален земјотрес на модел поставен на вибро платформата и симулација на дејство на реален земјотрес на почвен примерок на триаксиален апарат за статичко и динамичко тестирање.

Учесниците се вклучија во размени кои предизвикуваат размислување, негувајќи го колективното разбирање на сеизмичките сили и нивното длабоко влијание врз нашиот свет.

Огромна благодарност до KNAUF, со чија помош ги направивме моделите на вибро платформата кои се неизбежен дел од нашите секојдневни експерименти и истражувања.

Отворените денови на ИЗИИС се и спој на соработка, поттикнување партнерства и заеднички напори за справување со сеизмичките предизвици и подготвеноста за катастрофи. Научниците, истражувачите и дипломатите кои беа наши гости се обединија во заедничка визија, колективно стремејќи се да изградат побезбедна иднина.

Ја изразуваме нашата искрена благодарност до секој учесник и со нетрпение ги очекуваме идните настани кои ќе продолжат да ги откриваат мистериите на сеизмичките сили, охрабрувајќи нè со мудрост да го ублажиме нивното влијание и да ја заштитиме нашата глобална заедница.