Одржана работилница на тема “Seismic Assessment and Retrofitting of Masonry Preserved  Structures”

By in
Одржана работилница на тема “Seismic Assessment and Retrofitting of Masonry Preserved  Structures”

На 23 Мај 20204 година во просториите на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија ИЗИИС се одржа работилница на тема “Seismic Assessment and Retrofitting of Masonry Preserved  Structures”, во организација на Европскиот центар за повредливост на индустиски и витални системи (ECILS) и Европскиот центар за превенција и предвидување на земјотреси (ECPFE) , во рамки на активности финансирани од  Советот на Европа, (ЕUR-OPA Major Hazard Agreement).

На работилницата ескперти од Грција го презентираа новиот Пропис за проценка и конструктивни интеренции на ѕидани конструкции – ΚΑΔΕΤ, донесен во Република Грција во 2023 година како одговор на долготрајната потреба за постоење на правна рамка во полето на сеизмичка заштита на историските објекти и надминување на недостатокот на научен консензус за многу отворени прашања. На работилницата беа презентирани исто така и искуства од регионот.