Одржана работилница на тема “Seismic Assessment and Retrofitting of Masonry Preserved  Structures”
in

Одржана работилница на тема “Seismic Assessment and Retrofitting of Masonry Preserved  Structures”

На 23 Мај 20204 година во просториите на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија ИЗИИС се одржа работилница на тема “Seismic Assessment and Retrofitting of Masonry Preserved  Structures”, во…