Одбрана на докторска теза - кандидат Лабеат Мисини
in , ,

Одбрана на докторска теза - кандидат Лабеат Мисини

На ден 07.03.2024 година во 12.00 часот во просториите на УКИМ-ИЗИИС, ќе се одржи јавна и усна одбрана на докторската тема на кандидатот асистент м-р Лабеат Мисини од Приштина со…